Szanowni Rodzice,

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu żłobka od dnia 25 maja 2020 roku.

 Żłobek będzie czynne w godzinach od 6.00 do 17.00 – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą.  

 

W związku z powyższym należy do dnia 15.05.2020 r– do godz. 10.00 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do żłobka i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.

 Druk deklaracji jest umieszczony na stronie Samorządowego Przedszkola w Nasielsku

Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do wypełnionej deklaracji prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli  informacyjnej .

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w sekretariacie żłobka Miejskiego w Nasielsku.

 

Liczba miejsc w żłobku będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy żłobka zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

 

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 20.05.2020r. do godz. 15.00 drogą mailową.

 Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 W czasie pracy żłobka będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w Żłobku.

 Procedury umieszczone są na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola w Nasielsku w zakładce Żłobek . Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 

 

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w żłobku
w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

 

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Nasielsku

 

 

Dokumenty do pobrania:

1. Deklaracja skorzystania z opieki żłobkowej w trakcie trwania epidemii COVID-19 od dnia 25 maja 2020 r.

2.Oświadczenia dla rodziców, którzy otrzymali informację o tym, że ich dziecko może od 25.05.2020 r. skorzystać z opieki żłobka.

3.Klauzula informacyjna -Żłobek Miejski w Nasielsku

 

Procedury przedszkola covid -19

1Zasady funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Nasielsku w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19.

2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.