By uczcić Święto Flagi oraz przypomnieć sobie ważne informacje o symbolach narodowych 5-latki z grupy „Pszczółki” zaprosiły całą społeczność przedszkolną na uroczystość pod hasłem: „Święto Flagi”.

Celem tej uroczystości było nabywanie szacunku do symboli narodowych, ale także kształtowanie postawy patriotyzmu, rozbudzanie zainteresowań Polską, jej pięknem kultury i tradycji oraz kształtowanie u dzieci poczucia przynależności narodowej.Po powitaniu wszystkich gości przez Panią Dyrektor Agnieszkę Pałaszewską dzieci zaprezentowały program artystyczny o charakterze patriotycznym, w którym nie zabrakło wierszy: W . Bełzy „Katechizm małego dziecka”, Z. Tyszkiewicz „Święto Flagi”, czy też Cz. Janczarskiego „Co to jest Polska” i „Barwy ojczyste”. Zaprosiły przedszkolaków do wspólnego zaśpiewania hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego” i wysłuchania piosenki „Flaga” oraz „ Jestem Polakiem”.