25 kwietnia 2019r., w wyniku rozstrzygnięcia Wewnątrzprzedszkolnego Konkursu Plastycznego „Mój przyjaciel wyszedł z książki”, w ramach projektu „Książka moim przyjacielem” realizowanym w naszym przedszkolu, nagrody zostały wręczone przez Panią Dyrektor w trzech kategoriach wiekowych: 3-latkom, 4-latkom oraz 5-latkom.

Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozwijanie ekspresji twórczej w różnych formach plastycznych. Wpłynęło 38 prac, wykonanych różnorodnymi technikami oraz materiałami plastycznymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy, a laureaci pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca dodatkowo zostali nagrodzeni pamiątkową statuetką. Konkurs został objęty patronatem Burmistrza Nasielska, pana Bogdana Ruszkowskiego.


Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Nasielsku oraz organizatorzy konkursu składają podziękowania Burmistrzowi Nasielska, panu Bogdanowi Ruszkowskiemu za wsparcie finansowe i objęcie patronatem konkursu.
Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Nasielsku oraz organizatorzy konkursu dziękują serdecznie sponsorom, którzy regularnie fundują nagrody w konkursach organizowanych przez naszą placówkę:
Państwu Frączkiewiczom, właścicielom sklepu Artbiur.FHU.Frączkiewicz K. za ufundowanie nagród rzeczowych.
Panu Marcinowi Chrustowskiemu, właścicielowi firmy Berta & Gravomach za ufundowanie pamiątkowych statuetek dla laureatów oraz dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu.
Panu A. Sawickiemu oraz W. Estkowskiemu, właścicielom Przedsiębiorstwa Handlowego „Guliwer” Estkowski Sawicki Spółka Jawna za ufundowanie nagród w postaci słodyczy dla wszystkich uczestników konkursu.

Laureaci Wewnątrzprzedszkolnego Konkursu Plastycznego „Mój przyjaciel wyszedł z książki” realizowanego w ramach projektu „Książka moim przyjacielem”
Kategoria dzieci 3-letnich:
I miejsce – Adam Kurpiewski
II miejsce – Marianna Kowalska
III miejsce – Marianna Karaszewska

Kategoria dzieci 4-letnich
I miejsce – Hanna Jaroszewska
II miejsce – Zofia Rudzińska
III miejsce – Helena Kowalska

Kategoria dzieci 5-letnich
I miejsce – Aneta Szkutnik
II miejsce – Alicja Rosiak
III miejsce – Wojciech Kosztowniak

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.