Grupa „Wiewióreczki” w ciągu całego tygodnia realizowała moduł z projektu ogólnopolskiego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” pt. „Misiowy wolontariat”.  

Przedszkolaki były zapoznane z następującą tematyką:

- „Dobry, odpowiedzialny, pomocny”;

- „Nie jestem sam, bo przyjaciela mam”;

- „ Pomagam w przedszkolu”

- „ Pomagam innym”;

- „Pomagamy zwierzętom”;

- „ Mikołaje w schronisku”.

 

Celem zajęć było:

- rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na otoczenie,

- pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,

- wspieranie inicjatyw wolontariackich dzieci;

- budowanie poczucia odpowiedzialności,

- rozwój zainteresowań i umiejętności,

- edukacja młodszych kolegów,

- wsparcie wolontariuszy,

- promocja wolontariatu.

 

Dzieci zrobiły plakat, który wisiał na korytarzu i tym samym był  inicjatorem tego wolontariatu. Przedszkolaki zbierały podarki  dla Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zwierząt w Nasielsku. Rodzice z całego przedszkola wykazali się dużą empatią, dzięki czemu po paru tygodniach wystawione pudło było pełne przysmaków dla zwierząt. Zebrane dary zostały przekazane stowarzyszeniu.

             W imieniu całego Przedszkola i Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zwierząt dziękujemy wszystkim Rodzicom za okazałą pomoc.