Miło nam poinformować,

że nasze przedszkole zdobyło Certyfikat Wzorowej Placówki za realizację wszystkich modułów w Ogólnopolskiej Akcji objętej honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury". Projekt realizowany był w naszej placówce przez cały rok szkolny 2019/2020 w ramach autorskiego programu "Książka moim przyjacielem", a jego głównym celem było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci. Dziękujemy dzieciom oraz ich rodzicom za zaangażowanie w poszczególne moduły.

Dyrektor Samorządowego Przedszkola oraz Rada Pedagogiczna