KADRA PEDAGOGICZNA
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM
W NASIELSKU

 

 1. Dyrektor - mgr Agnieszka Pałaszewska
 2. mgr Agnieszka Szymańska
 3. mgr Edyta Zakrzewska
 4. mgr Hanna Jaworska
 5. mgr Małgorzata Krzyczkowska
 6. mgr Martyna Głuchowska
 7. mgr Monika Stachowicz
 8. mgr Olga Ickiewicz
 9. mgr Magdalena Ostrowska
 10. mgr Marta Żbikowska
 11. mgr Agnieszka Puławska
 12. mgr Olga Wiśniewska
 13. mgr Lena Osińska
 14. mgr Małgorzata Wojciechowska
 15. mgr Anna Gródek
 16. mgr Agnieszka Chylińska
 17. mgr Ewa Gajewska
 18. mgr Anna Maria Drwęcka
 19. mgr Alicja Umięcka

 

 

Kadra pedagogiczna posiada wykształcenie wyższe, zgodne z wykonywanym zawodem.

Nauczyciele są otwarci na wszelkie nowości wydawnicze, podnoszą swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne na kursach doskonalących i studiach podyplomowych. Wykształcona i kompetentna kadra inspiruje dzieci wyzwalając nowe, ciekawe pomysły zabaw, zachęcających i wdrażających dzieci do poznawania świata, zdobywania przez niego doświadczeń ułatwiających im odnoszenie sukcesów w środowisku rówieśniczym i w nauce przedszkolnej.

Grono pedagogiczne wychowuje dzieci do samodzielności, gdzie dorosły nie biegnie na pomoc dziecku przy każdej trudności, ale pozwala mu szukać nowych rozwiązań, oferując swoje rady i wskazówki.

Praca opiekuńcza i wychowawcza ukierunkowana jest na tolerancję i poszanowanie godności wszystkich wychowanków.
Wspólnie z rodzicami dążymy do szanowania praw dzieci.

Dziecko jest naszym największym dobrem, niepowtarzalnym podmiotem naszych oddziaływań wychowawczych, dlatego nasza praca opiera się na indywidualnym traktowaniu każdego dziecka.

Możemy wiele pisać o naszej placówce, ale najlepiej przekonać się o tym wszystkim osobiście.

 

ZAPRASZAMY !