Grupa Biedroneczek

 

 Biedroneczki to grupa 4-latków, która w tym roku szkolnym kontynuuje swoją przygodę w przedszkolu. Nasze przedszkolaki były dzielne od pierwszego dnia w przedszkolu . Potrafią już ładnie chodzić w parach, chętnie uczestniczą w zajęciach,  śpiewają piosenki, dzieci są coraz bardziej samodzielne. Wychowawcami w grupie są mgr Martyna Raczkowska oraz mgr Olga Ickiewicz, a pomocą jest pani Agata Wyszomirska.