Drodzy Rodzice!
W roku szkolnym 2019/20 Samorządowe Przedszkole w Nasielsku pełni dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu.
W miesiącu lipcu dyżur pełni Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B.